Java'da bir ArrayList boyutu edinin

Java-8 Object-Oriented-Programming Programming

ArrayList öğesinin boyutu, ArrayList öğesindeki öğelerin sayısını yani boyutu döndürdüğü için java.util.ArrayList.size () yöntemi kullanılarak elde edilebilir.

Bunu gösteren bir program aşağıdaki gibi verilir -

Misal

Canlı Demo

 import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
   List aList = new ArrayList();
   aList.add("Apple");
   aList.add("Mango");
   aList.add(" Guava ");
   aList.add("Orange");
   aList.add("Peach");
   System.out.println("The size of the ArrayList is: " + aList.size());
  }
} 

Çıktı

The size of the ArrayList is: 5

Şimdi yukarıdaki programı anlayalım.

ArrayList aList oluşturulur. Daha sonra öğeleri ArrayList'e eklemek için ArrayList.add () kullanılır. ArrayList.size (), ArrayList'in boyutunu döndürür ve görüntülenir. Bunu gösteren bir kod snippet'i aşağıdaki gibidir -

List aList = new ArrayList();
aList.add("Apple");
aList.add("Mango");
aList.add(" Guava ");
aList.add("Orange");
aList.add("Peach");
System.out.println("The size of the ArrayList is: " + aList.size());
2020-02-08 13:46
leaderapple
Sofia Thompson