...
Python kullanarak dosyaları yeni bir dizine nasıl kopyalayabilirim?

Shutil modülü, tüm klasörlerin yanı sıra dosyaları kopyalamak için işlevler sağlar. Aynı anda birden fazla dosya kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz tüm dosyaların bir listesine sahip olmanız ve kopyalamak için bunların üzerine döngü yapmanız gerekir. Shutil.copy (kaynak, hedef) çağrıldığın...

2020-02-08
terrierjuniper
...
Python kullanarak açık bir dosya ile ilgili sistem yapılandırma bilgilerini nasıl alabilirim?

Açık bir dosyayla ilgili sistem yapılandırma bilgilerini almak için fpathconf (file_descriptor, name) işlevini çağırabilirsiniz. name, alınacak yapılandırma değerini belirtir; tanımlı bir sistem değerinin adı olan bir dize olabilir; bu isimler bir dizi standartta belirtilmiştir. Bu işlevin yal...

2020-02-08
apesun
...
Python kullanarak bir dosyanın izin maskesini nasıl alabilirim?

Bir dosyanın statüsünü almak için, os modülünden stat () yöntemi kullanılabilir. Verilen yolda bir stat sistemi çağrısı yapar. Örneğin, import os st = os.stat("file.dat") Bu işlev bir dosyanın adını alır ve aşağıdaki içeriklere sahip 10 üyeli bir grup döndürür: (mode, ino, dev, nlink, uid, g...

2020-02-08
seedchisel
...
Python kullanarak bir dosyanın statünü nasıl alabilirim?

Bir dosyanın statüsünü almak için, os modülünden stat () yöntemi kullanılabilir. Verilen yolda bir stat sistemi çağrısı yapar. Örneğin, import os st = os.stat("file.dat") Bu işlev bir dosyanın adını alır ve aşağıdaki içeriklere sahip 10 üyeli bir grup döndürür: (mode, ino, dev, nlink, uid, g...

2020-02-08
kingmorning
...
Python kullanarak bir dosya sistemi bilgisi nasıl alınır?

Os modülü os & sürümü hakkında bilgi almak için uname fonksiyonuna sahiptir: >>> import os >>> os.uname() Ancak bu yalnızca son * NIX lezzetleri için kullanılabilir. Daha çapraz platform çözümü elde etmek için platform modülünü kullanın: >>> import platform >>> import platform >>> platform.ma...

2020-02-08
stoneregal
...
SAP.NET Connector 2.0 üzerinden .net içinde RFC yöntemi çağrılırken değerler okunamıyor

Lütfen SAP ve .NET Connector'da aynı Unicode kodlamaya sahip olup olmadığınızı kontrol edin. ...

2020-02-08
hawkpineapple
...
Python kullanarak bir dosyanın iznini nasıl değiştirebilirim?

Bir dosyanın iznini değiştirmek için os.chmod (dosya, mod) çağrısını kullanabilirsiniz. Modun sekizli gösterimde belirtilmesi ve bu nedenle 0o ile başlaması gerektiğini unutmayın. Örneğin, bir dosyayı salt okunur yapmak için izni 0o777 olarak ayarlayabilirsiniz, şunları kullanabilirsiniz: >>> i...

2020-02-08
lanternfair
...
Python kullanarak bir dizinin iznini nasıl değiştirebilirim?

Chmod komutunun mevcut olduğu bir platformda, chmod komutunu şu şekilde çağırabilirsiniz: >>> import subprocess >>> subprocess.call(['chmod', '-R', '+w', 'my_folder']) Os modülünü kullanmak istiyorsanız, özyinelemeli olarak yazmanız gerekir: Using os: import os def change_permissions_recursive...

2020-02-08
cougaralder
...
Python kullanarak bir dosyanın var olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Dosya izinlerini ve varlığını okuma, yazma ve yürütme izinleri modlarıyla kontrol etmek için os.access (yol, mod) kullanabilirsiniz. Örneğin >>> import os >>> os.access('my_file', os.F_OK) # Check for existence of file True >>> os.access('my_file', os.R_OK) # Check for read access True >>> os.a...

2020-02-08
scourgeglimmer
...
Python kullanarak bir dizinin sahibini nasıl değiştirebilirim?

Pwd, grp ve os modüllerini kullanarak bir dosyanın veya dizinin sahibini değiştirebilirsiniz. Uid modülü kullanıcı adından uid almak için, gid grup adı dizesini almak için grp ve sahibini değiştirmek için os: Misal import pwd import grp import os uid = pwd.getpwnam("nobody").pw_uid gid = grp.g...

2020-02-08
maretiny