...
Python'da dosya izinleri nasıl değiştirilir?

Bir dosyanın iznini değiştirmek için os.chmod (dosya, mod) çağrısını kullanabilirsiniz. Modun sekizli gösterimde belirtilmesi ve bu nedenle 0o ile başlaması gerektiğini unutmayın. Örneğin, bir dosyayı salt okunur yapmak için izni 0o777 olarak ayarlayabilirsiniz, şunları kullanabilirsiniz: >>> i...

2020-02-08
lynxfoil
...
Python kullanarak birden çok dosyayı yeni bir dosyada nasıl birleştirebilirim?

Birden çok dosyayı yeni bir dosyada birleştirmek için, döngüleri kullanarak dosyaları okuyabilir ve yeni bir dosyaya yazabilirsiniz. Örneğin filenames = ['file1.txt', 'file2.txt', 'file3.txt'] with open('output_file', 'w') as outfile:     for fname in filenames:         with open(fname) as infi...

2020-02-08
pegasusweak
...
Python kullanarak iki dosyayı yeni bir dosyaya nasıl birleştirebilirim?

Birden çok dosyayı yeni bir dosyada birleştirmek için, döngüleri kullanarak dosyaları okuyabilir ve yeni bir dosyaya yazabilirsiniz. Örneğin filenames = ['file1.txt', 'file2.txt', 'file3.txt'] with open('output_file', 'w') as outfile:     for fname in filenames:         with open(fname) as infi...

2020-02-08
snoutpeat
...
Python kullanarak bir dosyanın sahibi nasıl değiştirilir?

Pwd, grp ve os modüllerini kullanarak bir dosyanın veya dizinin sahibini değiştirebilirsiniz. Uid modülü kullanıcı adından uid almak için, gid grup adı dizesini almak için grp ve sahibini değiştirmek için os: Misal import pwd import grp import os uid = pwd.getpwnam("nobody").pw_uid gid = grp.g...

2020-02-08
fancierdandy
...
Filedescriptor fd ile dosyayı Python kullanarak diske yazmaya zorlamak nasıl?

Dosya adı filedescriptor ile fd'yi diske yazmaya zorlamak için fdatasync (fd) işlevini kullanmanız gerekir. Meta verilerin güncellenmesini zorlamaz. Ayrıca bunun yalnızca Unix'te kullanılabildiğini unutmayın. Daha çapraz platform çözümü fsync (fd) kullanmak için filedescriptor fd olan dosyanın...

2020-02-08
paladincandle
...
Python kullanarak bir dosyanın modu nasıl değiştirilir?

Bir dosyanın iznini değiştirmek için os.chmod (dosya, mod) çağrısını kullanabilirsiniz. Modun sekizli gösterimde belirtilmesi ve bu nedenle 0o ile başlaması gerektiğini unutmayın. Örneğin, bir dosyayı salt okunur yapmak için izni 0o777 olarak ayarlayabilirsiniz, şunları kullanabilirsiniz: >>> i...

2020-02-08
goosecoffee
...
Python kullanarak bir dosyanın hardlink nasıl oluşturulur?

Os.link (src, dst) yöntemi, dst adlı src'yi gösteren sabit bir bağlantı oluşturur. Bu yöntem mevcut dosyanın bir kopyasını oluşturmak için çok yararlıdır. Misal Örneğin, photo.jpg adlı bir dosyanız varsa ve bu dosyaya my_photo.jpg adlı sabit bir bağlantı oluşturmak istiyorsanız, şunu kullanab...

2020-02-08
speakerdestiny
...
Python kullanarak bir dosyanın softlink nasıl oluşturulur?

Os.symlink (src, dst) yöntemi, src'yi gösteren sembolik bir bağlantı dst oluşturur. Örneğin, photo.jpg adlı bir dosyanız varsa ve bu dosyaya my_photo.jpg adlı bir softlink / sembolik bağlantı oluşturmak istiyorsanız, şunu kullanabilirsiniz: Misal >>> import os >>> os.symlink('photo.jpg', 'my_ph...

2020-02-08
divermeadow
...
Python'da adlandırılmış bir boru nasıl oluşturulur ve kullanılır?

FIFO'lar normal dosyalar gibi erişilebilen borulardır. FIFO'lar silinene kadar vardır (örneğin os.unlink () ile). Genel olarak, FIFO'lar “istemci” ve “sunucu” tipi süreçler arasında bir buluşma olarak kullanılır: sunucu FIFO'yu okumak için açar ve istemci yazmak için açar. Mkfifo () işlevinin F...

2020-02-08
frightsnow
...
Büyük ve küçük cihaz numaralarından ham cihaz numarası nasıl oluşturulur?

Os.makedev (majör, minör) yöntemi, majör ve minör cihaz numaralarından bir ham cihaz numarası oluşturur. Örneğin import os, sys path = "/var/www/html/foo.txt" # Get the stat tuple info = os.lstat(path) # Get major and minor device number major_dnum = os.major(info.st_dev) minor_dnum = os.minor(...

2020-02-08
stingsour