...
Python kullanarak bir dosya sistemi düğümü nasıl oluşturulur?

os.mknod (yol, mod = 0o600, aygıt = 0, *, dir_fd = Yok) path adlı bir dosya sistemi düğümü (dosya, aygıt özel dosyası veya adlandırılmış yöneltme) oluşturur. Mod, statS_IFREG, stat.S_IFCHR, stat.S_IFBLK ve stat.S_IFIFO (stat'lerde mevcuttur) ile birleştirilerek hem kullanılacak izinleri hem de ol...

2020-02-08
whimseybronze
...
Python kullanarak ham cihaz numarasından cihaz ana numarasını nasıl alabilirim?

Os.major (device) yöntemi, cihaz ana numarasını ham cihaz numarasından (genellikle stat'den st_dev veya st_rdev alanı) çıkarır. Misal Bu yöntemi kullanmak için ham cihaz numarasına sahip olmalısınız. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz: import os, sys path = "/var/www/html/foo.txt" # Now get th...

2020-02-08
napecaramel
...
Python kullanarak yeni bir sözde terminal çifti nasıl açılır?

Python kullanarak yeni bir sözde terminal çifti açmak için os.openpty () yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, sırasıyla master ve slave sonu için bir çift dosya tanımlayıcı (master, slave) verir. Misal Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz: import os # master for pty, slave for tty m,s = os...

2020-02-08
forgerskitter
...
Python dosyalarının genel başlık formatı nedir?

Python geliştiricileri modül / python dosyalarını genel olarak şu şekilde düzenler: 1. Her dosyanın ilk satırı #! / Usr / bin / env python olmalıdır. Bu, dosyayı yorumlayıcıyı dolaylı olarak çağıran bir komut dosyası olarak çalıştırmayı mümkün kılar. 2. Sırada bir açıklama olan öğreti olmalıd...

2020-02-08
antlerdew
...
Python'da os.pipe () işlevi ne işe yarar?

Os.pipe () yöntemi, bir kanal oluşturur ve sırasıyla okuma ve yazma için kullanılabilecek bir çift dosya tanımlayıcı (r, w) döndürür. Misal import os, sys print "The child will write text to a pipe and " print "the parent will read the text written by child..." # file descriptors r, w for readi...

2020-02-08
talonheavy
...
Python kullanarak dizin nasıl yeniden adlandırılır?

Python'daki bir dizini shutil modülünü kullanarak taşıyarak yeniden adlandırabilirsiniz. Shutil.move (src, dst) dizini src'den dst'ye taşır. Yolu belirtmeden dizinin adını değiştirirseniz, temel olarak yeniden adlandırırsınız. Örneğin >>> import shutil >>> shutil.move('my_folder', 'new_name')...

2020-02-08
pawcoconut
...
Python'da bir dizinin tüm dosyalarını nasıl listeleyebilirim?

os.listdir (my_path), my_path dizinindeki her şeyi (dosyalar ve dizinler) alır. Misal Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz: >>> import os >>> os.listdir('.') ['DLLs', 'Doc', 'etc', 'include', 'Lib', 'libs', 'LICENSE.txt', 'NEWS.txt', 'python.exe', 'pythonw.exe', 'README.txt', 'Scripts', 'share', ...

2020-02-08
takersheer
...
Python'da .txt uzantılı bir dizindeki tüm dosyalar nasıl bulunur?

Bir dizindeki tüm dizinleri ve dosyaları almak için os.listdir yöntemini kullanabilirsiniz. Ardından, yalnızca dosyaları almak ve uzantılarını kontrol etmek için listeye filtre uygulayın. Örneğin >>> import os >>> file_list = [f for f in os.listdir('.') if os.path.isfile(os.path.join('.', f)) ...

2020-02-08
lynxrampant
...
Bir Python dosyasını diğerini çalıştırmasını nasıl sağlayabilirim?

Bir Python dosyasını diğerini çalıştırmanın birden çok yolu vardır. 1. Bir modül gibi kullanın. çalıştırmak istediğiniz dosyayı içe aktarın ve işlevlerini çalıştırın. Örneğin, dosyaların aynı dizinde, dosyanın içinde olduğunu varsayarak, fileB.py dosyasını fileA.py'ye aktarmak istediğinizi var...

2020-02-08
pigsilver
...
Python'da bir ikili dosyayı nasıl kopyalarım?

Shutil modülü, tüm klasörlerin yanı sıra dosyaları kopyalamak için işlevler sağlar. Shutil.copy (kaynak, hedef) çağrıldığında, yol kaynağındaki dosya, yol hedefindeki klasöre kopyalanır. (Hem kaynak hem de hedef dizedir.) Hedef bir dosya adı ise, kopyalanan dosyanın yeni adı olarak kullanılır. ...

2020-02-08
riderhorn