Apache Flume Eğitimi

Flume, çeşitli veri üreticilerinden (web sunucuları) Hadoop'a veri alımı için standart, basit, sağlam, esnek ve genişletilebilir bir araçtır. Bu derste, Apache Flume'nin temellerini ve pratikte nasıl kullanılacağını açıklamak için basit ve açıklayıcı bir örnek kullanacağız.

seyirci

Bu eğitim, Apache Flume kullanarak çeşitli web sunucularından HDFS veya HBase'ye günlük ve veri aktarımı sürecini öğrenmek isteyen tüm profesyoneller içindir.

Ön şartlar

Bu öğreticiden en iyi şekilde yararlanmak için Hadoop ve HDFS komutlarının temellerini iyi anlamış olmanız gerekir.