Python Eğitimi ile AI

Yapay zeka, insanların sergilediği zekanın aksine, makineler tarafından gösterilen zekadır.

Bu eğitimde Yapay Sinir Ağları, Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme, Genetik algoritmalar vb. Gibi yapay zekanın temel kavramları ve Python'da uygulanması ele alınmaktadır.

seyirci

Bu eğitim, bu konuya ilgi duyan veya bu konuyu müfredatlarının bir parçası olan mezunlar, mezunlar ve araştırma öğrencileri için yararlı olacaktır. Okuyucu yeni başlayan veya ileri düzey bir öğrenci olabilir.

Ön şartlar

Okuyucunun Yapay Zeka ve Python programlama hakkında temel bilgiye sahip olduğunu varsayıyoruz. AI'da kullanılan temel terminolojilerin yanı sıra nltk, OpenCV, pandalar, OpenAI Gym, vb. Gibi bazı yararlı python paketleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.