Denetim Eğitimi

Denetimin temel amacı, herhangi bir kuruluşun finansal güvenilirliğini sağlamaktır. Bağımsız görüş ve karar, denetimin amaçlarını oluşturur. Denetim aynı zamanda hesap defterlerinin Şirketler Yasası'nda öngörülen kurallara ve hesap defterlerinin şirketin durumu hakkında doğru ve adil bir görüş gösterip göstermediğine göre tutulmasına yardımcı olur.

seyirci

Bu eğitim, denetimin nasıl çalıştığı ve çeşitli alanlardaki kuruluşlara nasıl yardımcı olduğu hakkında hızlı bir genel bakışa sahip olmak isteyen tüm okuyucular için hazırlanmıştır.

Ön şartlar

Bu öğreticiyi anlamak için işyerinde muhasebenin temellerine aşina olmanız gerekir.