Otomata Teorisi Eğitimi

Automata Theory , otomatik olarak önceden belirlenmiş bir dizi işlemi izleyen, kendi kendini işleyen soyut hesaplama cihazlarının tasarlanmasıyla ilgilenen bir bilgisayar bilim dalıdır. Sonlu sayıda duruma sahip bir otomata Sonlu Otomat denir. Bu, Turing makinelerine ve Decidability'ye geçmeden önce Sonlu Otomata, Düzenli Diller ve Aşağı Açılan Otomata ile ilgili temel kavramları tanıtan kısa ve öz bir öğreticidir.

seyirci

Bu eğitim, herhangi bir bilgi teknolojisi veya bilgisayar bilimi ile ilgili alanda bir derece takip eden öğrenciler için hazırlanmıştır. Öğrencilerin otomata teorisinde yer alan temel kavramları kavramalarına yardımcı olmaya çalışır.

Ön şartlar

Bu öğretici teori ve matematiksel titizlik arasında iyi bir dengeye sahiptir. Okuyucuların ayrık matematik yapıları hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.