Toplu Komut Dosyası Eğitimi

Toplu Komut Dosyaları, birbiri ardına sırayla yürütülen komutlara sahip satırlar içeren basit metin dosyalarında saklanır. Komut dosyası oluşturma, kişinin kabuktaki yaşamını daha kolay ve daha üretken hale getirmek için bu komut dizilerini otomatikleştirerek bu zorunluluğu ortadan kaldırabilmesinin bir yoludur. Bu eğitimde Toplu Anlaşmanın temel işlevleri ve kolay anlaşılması için ilgili örnekler tartışılmaktadır.

seyirci

Bu eğitim yeni başlayanlar için Toplu Script'in temel kavramlarını anlamaları için hazırlanmıştır.

Ön şartlar

Bilgisayar programlaması ve değişkenler, komutlar, sözdizimi vb.