Biyometri Eğitimi

Bu eğitimde Biyometri hakkında giriş bilgisi verilmektedir. Bu eğiticiye erişerek, biyometrinin temelleri ve fizyolojik, davranışsal ve her iki yöntemin birleşimi gibi farklı biyometrik yöntemler hakkında yeterli bilgi edineceksiniz. Bu eğitici ayrıca biyometrik sistemlerle ilgili çeşitli güvenlik konularına ve çeşitli biyometrik sistemlerin karşılaştırılmasına da bir göz atmaktadır.

seyirci

Bu eğitim, başlangıç seviyesindeki biyometrikleri ve çeşitli biyometrik sistemleri anlamaya çalışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Elektronik, BT güvenliği ve Biyoloji alanlarındaki meraklılar için de yararlı olacaktır.

Ön şartlar

Biyometri ileri bir kavramdır ve bir okuyucunun Bilgisayar Bilimi ve Matematik hakkında temel bilgilere sahip olmadan bu eğitimde yelken açabileceğini iddia edemeyiz. Bilim bilgisi bir artıdır.