Biopython Eğitimi

Biopython, esas olarak biyoinformatik alanında kullanılan açık kaynaklı bir python aracıdır. Bu öğretici, Biopython paketinin temelleri, biyoinformatiğe genel bakış, dizi manipülasyonu ve çizimi, popülasyon genetiği, küme analizi, genom analizi, BioSQL veritabanlarıyla bağlantı kurma ve son olarak bazı örneklerle sonuçlanmaktadır.

seyirci

Bu eğitim, programlama aracı olarak python kullanarak biyoinformatik programlama alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için hazırlanmıştır. Bu eğitim, Biopython kavramlarını ve çeşitli işlevlerini kullanmaya başlamada sizi rahat ettirmeyi amaçlamaktadır.

Ön şartlar

Bu eğitimde verilen çeşitli kavram türlerine geçmeden önce, okuyucuların biyoinformatik hakkında zaten farkında oldukları varsayılmaktadır. Buna ek olarak, okuyucuların Python hakkında sağlam bir bilgiye sahip olması çok yararlı olacaktır.