İş Analizi Eğitimi

İş Analizi, herhangi bir proje için başlangıç çerçevesinin geliştirilmesine ilişkin kavramlar ve öngörüler sağlayan bir konudur. İş modellemesini sistematik bir şekilde gerçekleştirmek için bir projenin kilit paydaşlarına rehberlik etmenin anahtarıdır. Bu eğitimde, iş analizi kavramlarına kolay anlaşılır bir şekilde kısa bir genel bakış sunulmaktadır.

seyirci

Bu eğitici, iş analistleri ve genellikle iş analistleriyle yakın çalışan proje sahipleri veya iş sahipleri, koordinatörler ve proje ekibi üyeleri içindir.

Ayrıca, Konu Konusu Uzmanları (KOBİ), İş Süreci Yöneticileri ve İş Süreci Kullanıcıları da dahil olmak üzere Bilgi Teknolojisi çözümlerine ilişkin gereksinimlerin yakalanması, yazılması, analiz edilmesi veya anlaşılmasıyla ilgilenen herkes için de yararlı olacaktır.

Ön şartlar

Bu öğreticiyi anlamak için, birkaç endüstriye ilişkin iş senaryoları, süreç ve etki alanı bilgisi hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmanız önerilir.