İş Satış Eğitim Eğitimi

Satış eğitimi, herhangi bir iş operasyonel döngüsünün ayrılmaz ve temel bir parçasıdır. Bir Satış Yöneticisinin en önemli rolü, ekibindeki üyelere Satış Eğitimini sağlamaktır, böylece hedeflerine ulaşabilir ve üretkenliklerini kanıtlayabilirler. Yanlış eğitilmiş satış görevlileri genellikle yanlış güvenceler, hatalı taahhütler ve hizmetlerde boşluklar sağlar. Bu, yönetimin daha sonraki bir aşamada düzeltmesi için çok pahalı hale gelir. Bu derste, iş satış eğitiminin profesyonel bir ortamda nasıl yürütüleceğinin temellerini tartışacağız.

seyirci

Bu eğitici, satış eğitimine ve çeşitli kuruluşlardaki herhangi bir satış eğitim programında nelerin belirgin bir şekilde öne çıktığına ilişkin kısa bir bakış sunuyor. Bunu akılda tutarak, ilk kez satış yöneticilerinin bir satış eğitim programını verimli bir şekilde yürütmelerine yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, şirketinizin organizasyon modelini ve raporlama hiyerarşisini bilmeniz beklenir.