İletişim Teknolojileri Eğitimi

Konuşma, işaretler veya semboller kullanılarak bilgi alışverişine iletişim denir. Bazı insanlar 5.00.000 yıl önce konuşmaya başladığında, bu ilk iletişim biçimiydi. İletişim kuran insanlar birbirlerinin sitelerine doğrudan hizada değilken uzun mesafeli iletişime telekomünikasyon denir.

1878'de telefonun icadı ve ticari telefonun kurulması, iletişim sistemlerinde bir dönüm noktası oldu ve gerçek telekomünikasyon doğdu. Telefonlar yavaş yavaş televizyon, görüntülü telefon, uydu ve nihayet bilgisayar ağlarına yol açtı. Bilgisayar ağları günümüz iletişim ve iletişim teknolojilerinde devrim yaratmıştır.

Bu derste, ARPANET olarak bilinen ilk ağdan bu yana ağların nasıl geliştiğini ayrıntılı olarak tartışacağız. Ağın donanım ve yazılım bileşenlerini ve İnternet üzerinden küresel iletişim kavramını da tartışacağız.

seyirci

Bu eğitim ağın temel kavramlarını ve bir ağın nasıl çalıştığını anlamak isteyen herkes için tasarlanmıştır.

Ön şartlar

Genel olarak ağların ve özellikle internetin nasıl işlediğini öğrenme iştahı dışında bu dersin önkoşulu yoktur.