Python Eğitiminde Eşzamanlılık

Eşzamanlılık, doğal olaylar, aynı anda iki veya daha fazla olayın meydana gelmesidir. Profesyoneller için eşzamanlı uygulamalar oluşturmak ve bilgisayar donanımından en iyi şekilde yararlanmak zor bir iştir.

seyirci

Bu eğitim, bu konuya ilgi duyan veya bu konuyu müfredatlarının bir parçası olan mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ve araştırma öğrencileri için yararlı olacaktır. Okuyucu yeni başlayan veya ileri düzey bir öğrenci olabilir.

Ön şartlar

Okuyucu, İşletim Sisteminin Eşzamanlılık, Çoklu İşlem, İş Parçacıkları ve İşlem vb. Kavramları hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. Ayrıca Python programlama kavramları ile birlikte işletim sisteminde kullanılan temel terminolojilerin de farkında olmalıdır.