Dijital Pazarlama Eğitimi

Cep telefonları ve diğer dijital ortamlar da dahil olmak üzere, çoğunlukla internet yoluyla dijital teknolojilerin kullanılmasıyla ürün ve hizmetlerin pazarlanması, dijital pazarlama şemsiyesi altına girmektedir. Bu eğitici, işletmenizi tanıtmak ve sunduğunuz ürün ve hizmetler hakkında daha fazla farkındalık oluşturmak için Facebook, Twitter, LinkedIn ve Google+ gibi popüler sosyal medya platformlarını nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

seyirci

Bu eğitim öncelikle pazarlama ve reklamcılıkla ilgilenen tüm okuyuculara, özellikle de Dijital Pazarlama'da kariyer yapmak isteyenlere yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, pazarlama ve reklamcılığın temel kavramlarını iyi anlamış olmanız gerekir.