Dijital Sinyal İşleme Eğitimi

Dijital Sinyal İşleme, birden fazla teknik kullanarak dijital iletişimin güvenilirliğini ve doğruluğunu geliştiren Elektronik ve Telekomünikasyon mühendisliğinin önemli bir dalıdır. Bu eğitimde dijital sinyal işlemenin temel kavramları basit ve anlaşılması kolay bir şekilde açıklanmaktadır.

seyirci

Bu eğitim E&TC, Elektrik ve Bilgisayar Bilimleri mühendisliği öğrencileri içindir. Ayrıca, çeşitli sinyaller, sistemler ve dijital bir sinyali işlemek için yöntemler hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm hevesli okuyucular için yararlı olmalıdır.

Ön şartlar

Dijital sinyal işleme, sinyal olgusuyla ilgilenir. Bununla birlikte, bu öğreticide, DSP kavramını kullanarak filtre tasarımını gösterdik. Bu öğretici teori ve matematiksel titizlik arasında iyi bir dengeye sahiptir. Bu eğiticiye devam etmeden önce, okuyucuların ayrık matematik yapıları hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.