Ayrık Matematik Eğitimi

Ayrık Matematik , cebir ve aritmetik kullanan ayrık unsurları içeren bir matematik dalıdır. Matematik ve bilgisayar biliminin pratik alanlarında giderek daha fazla uygulanmaktadır. Muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için çok iyi bir araçtır. Bu derste Kümeler, İlişkiler ve Fonksiyonlar, Matematiksel Mantık, Grup teorisi, Sayma Teorisi, Olasılık, Matematiksel Tümevarım ve Tekrar İlişkileri, Grafik Teorisi, Ağaçlar ve Boole Cebiri temel kavramları açıklanmaktadır.

seyirci

Bu eğitim, bilgisayar bilimi ve matematiğinin herhangi bir alanında derece alan öğrenciler için hazırlanmıştır. Öğrencilerin ayrık matematiğin temel kavramlarını kavramalarına yardımcı olmaya çalışır.

Ön şartlar

Bu eğitimde hem teori hem de matematik bol miktarda bulunmaktadır. Okuyucuların temel cebir ve aritmetik konusunda oldukça iyi bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.