Django Eğitimi

Django, kaliteli web uygulamalarının oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olan bir web geliştirme çerçevesidir. Django, geliştirme sürecini kolay ve zaman kazandıran bir deneyim haline getiren tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu eğitimde Django hakkında tam bilgi verilmektedir.

seyirci

Bu eğitim, Django tarafından sunulan akıllı teknikler ve araçları kullanarak kaliteli web uygulamalarının nasıl geliştirileceğini öğrenmek isteyen geliştiriciler için tasarlanmıştır.

Ön şartlar

Devam etmeden önce, prosedürel ve nesne yönelimli programlamanın temellerini anladığınızdan emin olun: kontrol yapıları, veri yapıları ve değişkenleri, sınıflar, nesneler, vb.