Veri Ambarı Eğitimi

Bir veri ambarı, birden fazla heterojen kaynaktan veri entegre edilerek oluşturulur. Analitik raporlamayı, yapılandırılmış ve / veya özel sorguları ve karar vermeyi destekler. Bu eğitimde, veri ambarı ile ilgili tüm gerekli kavramları açıklamak için adım adım bir yaklaşım benimsenmiştir.

seyirci

Bu eğitim bilgisayar bilimleri mezunlarının veri ambarlama ile ilgili temelden ileriye doğru kavramları anlamalarına yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce şema, ER modeli, yapılandırılmış sorgu dili vb. Gibi temel veritabanı kavramlarını anlamanız gerekir.