E-Ticaret Eğitimi

E-Ticaret veya Elektronik Ticaret, ticari işletmelerin gereksinimlerini karşılayan modern işlerin bir metodolojisidir. Genel olarak, İnternet gibi bir elektronik ortam kullanarak mal veya hizmet satın alma veya satma süreci olarak tanımlanabilir. Bu eğitim, e-ticaretin temel ilkelerini açıklamak için basit ve pratik bir yaklaşım benimsemektedir.

seyirci

Bu küçük eğitici, e-ticaret ilkelerini kullanarak işlerin nasıl yürütüldüğünü öğrenmeye meyilli neredeyse herkes için yararlı olacaktır.

Ön şartlar

Bu, çok fazla ayrıntıya girmeden konuyu tanıtan çok temel bir öğreticidir, bu nedenle herhangi bir önkoşul olmadığını güvenle iddia edebiliriz. Temel bir pazar, alıcılar, satıcılar ve geleneksel ticaret bilgisi ile öğreticiyi esintiye alabilirsiniz.