EVM Eğitimi

Kazanılan Değer Yönetimi (EVM), bir projenin ilerlemesini ve durumunu izlemek ve gelecekteki olası performansını tahmin etmek için kullanılan bir tekniktir.

Bu, okuyucuya EVM'nin temellerini tanıyan ve daha iyi proje yönetimi için nasıl kullanılacağını açıklayan kısa bir öğreticidir.

seyirci

Bir proje yöneticisiyseniz veya bir proje yöneticisi olmayı planlıyorsanız, EVM'yi öğrenmeniz önemlidir.

Ön şartlar

Bu temel bir öğreticidir ve böyle bir önkoşul yoktur, ancak proje izleme ve genel proje yönetimi hakkında temel bilgiye sahipseniz, kavramları daha hızlı anlamanıza yardımcı olacaktır.