E-posta Pazarlama Eğitimi

Bu derste "E-posta Pazarlama" dünyasına odaklanacağız. E-posta pazarlamasının dijital pazarlama stratejinizde bir zorunluluk olması ve uzmanların e-posta pazarlamasını dijital stratejilerinde temel bir taktik olarak nasıl kullandığını ortaya koymasının birçok nedeni vardır. Bu öğretici ile birçok şey öğreneceğiz ve bu öğreticide tartışacağımız şeyleri uygularsanız, bu alanda da biraz profesyonel olabilirsiniz.

seyirci

Bu eğitim, E-posta Pazarlamasının temellerini öğrenmek isteyen tüm okuyucular için tasarlanmıştır. Ayrıca okuyucuların, ürün ve hizmetlerini farklı çevrimiçi platformlarda tanıtmak için e-postaları etkili bir araç olarak kullanmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, toplu posta göndermesi ve bir web sitesi veya işletme için dönüşüm veya gelir elde etmesi gereken tüm bu Dijital Pazarlama Uzmanları için de yararlı olacaktır.

Ön şartlar

Bu eğiticinin okuyucularının profesyonel e-postaları ve bültenleri nasıl çerçeveleyeceğini bildiklerini varsayıyoruz. Buna ek olarak, okuyucuların web siteleri, MS-Excel, Not Defteri ve e-postaları hazırlamak için sözlü ve yazılı dil üzerinde iyi bir komutla ilgili temel bir bilgiye sahip olmalarına yardımcı olacaktır.