Çalışan Bağlılığı Eğitimi

Çalışan bağlılığı kritiktir. Son derece üretken kuruluşlar, vasat ve düşük performans gösteren kuruluşların bunu ciddiye almaya başladığı çok önce bu gerçeği anladılar. Çalışanların ilgisini çekmek ve yaptıkları işte bir anlam bulmalarını sağlamak mantıklıdır. Çalışan Bağlılığı, çalışanın davranış ve eylemlerinin yönlendirilmesinde de kullanılabilir. Bu eğitici, Çalışan Bağlılığının temellerini kapsar ve bir şirketin insan kaynaklarının en iyi şekilde nasıl kullanılacağını açıklar.

seyirci

Bu eğitim öncelikle İnsan Kaynakları Departmanı ve Yöneticileri için, zorlu zamanlarda çalışanlarla ve kendileriyle nasıl etkileşim kurulacağını anlamak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitim, İK yöneticilerinin, özellikle sıkı son tarihler altında, istenen çıktıyı istenen kalitede sunmaları için iş güçlerini motive etmelerine yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Bu öğreticinin okuyucularının Çalışan Katılımının karmaşıklığı ve bir kuruluşun çalışanlarını dahil etme stratejileri hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir. Bu, Çalışan Bağlılığının en iyi sonuçlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır.