Çalışan Tutma Eğitimi

Çalışan Tutma, bir kuruluşun çalışanlarını elinde tutma becerisi olarak tanımlanır. Ayrıca, kaynakların bir kuruluşta daha uzun süre kalmaya teşvik edildiği ve teşvik edildiği bir süreç olarak da adlandırılabilir. Çalışanların tutulması hem organizasyon hem de çalışanlar için zorunlu ve faydalıdır. Bu eğitici, Çalışan Tutma ile ilgili temel bilgileri içerir ve bir şirketin insan kaynaklarının en iyi şekilde nasıl kullanılacağını açıklar.

seyirci

Bu eğitim öncelikle, özellikle zorlu zamanlarda, istenen hedeflere ulaşmak için çalışırken çalışanları korumak için çeşitli stratejileri anlamaya çalışan İnsan Kaynakları personeli ve Yöneticileri için tasarlanmıştır. Ayrıca, özellikle katı teslim süreleri altında, istenen kalitede ve kaliteli çıktılar sunabilmeleri için diğerlerinin tutulması da faydalıdır.

Ön şartlar

Bu öğreticinin okuyucularının Çalışan Tutmanın karmaşıklığı ve çalışanları bir kuruluşta tutmaya yönelik stratejiler hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.