Çalışan Denetimi Eğitimi

En basit ifadeyle, Süpervizyon, başkaları aracılığıyla dostane bir şekilde bir iş yapmaktır. Denetimin bu tanımı yöneticiler ve astları arasındaki ilişkiyi belirtir. Ancak bu, antrenörlerin, eğitmenlerin ve mentorların insanları hayatında ilk kez liderlik sorumluluklarını üstlenmeye motive etme şeklini açıklamamaktadır. Yeni atanan yöneticiler kendilerini bir ekibin davasında bireysel çabaları koordine etme konusunda yeni bir rolde bulurlar ve bu da yeni rollere, sorumluluklara ve ilişkilere hızla uyum sağlamayı gerektirir. Başarılı bir süpervizör olarak kabul edilebilmek için yönetim, teknoloji ve kişilerarası davranış becerilerini geliştirmeleri gerekir.

seyirci

Bu eğitim yeni atanan işyeri amirlerinin rollerini ve diğerlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çıraklar, astlar ve stajyerler ile nasıl daha etkili çalışılacağı hakkında bilgiler içerir.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, şirketinizin çalışma süreci, ele alacağınız iş sorumlulukları ve yönetiminizin size verimlilik ve performans açısından sahip olduğu beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmanız beklenmektedir.