Mühendislik Etiği Eğitimi

Mühendislik Etiği, mühendislik uygulamaları ve araştırmalarında ahlaki olarak arzu edilen kararların, politikaların ve değerlerin incelenmesidir. Bu eğitim, mesleki ve mühendislik etiğinin tüm ana konularını kapsamaktadır. Mühendisin mesleğinde izlemesi gereken etik ve ahlakı kapsar.

seyirci

Mühendislik öğrencileri için, girebilecekleri meslekte takip etmeleri gereken ahlakı anlamalarına yardımcı olmak için bu kısa eğiticiyi tasarladık.

Ön şartlar

Eğitim, tüm mühendislik dallarından öğrenciler için yararlı olacaktır, bu nedenle herhangi bir teknik konu hakkında önceden bilgi sahibi olmadığımızı varsayıyoruz.