Çevre Çalışmaları Eğitimi

Çevre çalışmaları, doğanın / çevrenin, fiziksel, biyolojik, sosyal ve kültürel faktörlerin yanı sıra insan ve çevre arasındaki ilişkinin doğası ve özelliklerinin kapsamlı ve sistematik bir çalışmasını ifade eder.

Çevre çalışmaları, çevremizin önemini anlamamıza yardımcı olur ve doğal kaynakları daha verimli kullanmayı ve sürdürülebilir bir yaşam biçimini benimsemeyi öğretir. İnsanın doğayı ne kadar etkilediği ve doğanın nimetlerini ne ölçüde sağladığı çevresel çalışmaların başka bir hedefidir.

Bu eğitim özlüdür ve doğal çevre ve ilgili konular hakkında canlı bir açıklama sağlamak için otantik bir yaklaşım benimser.

seyirci

Bu eğitim, çeşitli kolej ve üniversitelerde Çevre ve Ekoloji veya Çevre Çalışmaları için öngörülen müfredatı göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Bu derste kullanılan ifade ve dilin sadeliği, gençlere bile Çevre Çalışmaları hakkında temel bilgi verecektir.

Ön şartlar

Bu öğreticinin okuyucuları çevre ve çevre olayları hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. Okuyucular fiziksel çevrelerini ve iklim koşullarındaki değişiklikleri, mevsimsel farklılıkları vb. Anlamalıdır.