İfadeleri Değerlendirme ve Yazma

Bu eğitimde Ortak Çekirdek (CCSS) ve Devlet Standartları ve önkoşullarına dayalı ifadelerin değerlendirilmesi ve yazılması kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Öğrenciler hazır olma düzeylerine göre öğrenme yollarında gezinebilirler. Kurumsal kullanıcılar kapsamı ve diziyi müfredat ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirebilir. Bu basit eğitici, ifadelerin genel ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesini ve yazılmasını anlamanıza yardımcı olacak uygun örnekleri kullanır.

seyirci

Bu eğitim yeni başlayanlar için ifadelerin değerlendirilmesi ve yazılması ile ilgili temel bilgileri anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu öğreticiyi tamamladıktan sonra, kendinizi daha fazla ilerleyebileceğiniz ifadelerin değerlendirilmesi ve yazılmasında ılımlı bir uzmanlık düzeyinde bulacaksınız.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce sayılar, aritmetik işlemler, işlem sırası, harflerin sembolik kullanımı vb. Hakkında temel bilgilere ihtiyacınız vardır.