Satış Yöneticisi Öğreticisinin İşlevleri

Dünyanın en iyi psikologlarının raporlarına göre gidersek, davranışlarını koşullara göre değiştiren insanlar her zaman çevrelerine uygun bir davranış sergilerler. Yine de çoğunlukla bir satış müdürü için geçerlidir, çünkü her tür müşteri veya paydaş ile sürekli iletişim kurması gerekir. Satış ekibi, müdür yardımcıları, Yönetim, müşteriler ve kuruluşun diğer departmanları ile iletişim kurar, bu nedenle organizasyondaki en önemli fonksiyonlardan bazıları için iletişim noktasıdır. Bu eğitimde, bir Satış Yöneticisinin önemli rolleri ve sorumlulukları ve şirketin büyümesi için nasıl ele alınması gerektiği hakkında ayrıntılı olarak tartışacağız.

seyirci

Bu eğitim, satış müdürü olarak terfi etmiş ve iyi bir satış ekibi yöneticisi olmak için gereken temel bilgileri öğrenmek isteyen satış görevlileri için tasarlanmıştır. Okuyucu, bu öğreticinin şirkete özgü politikaları veya çalışma prosedürlerini tartışmadığının farkında olmalıdır, çünkü yalnızca bu şirketlerin içindeki çalışanlar tarafından paylaşılabilirler. Bu eğitici, satışın temellerini tartışırken genel bir yaklaşım benimsemektedir ve burada açıklanan noktalar tüm kuruluşlar için geçerli olacaktır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, organizasyon yapısının temellerini ve şirketinizin çalışma modelini bilmeniz beklenir.