KAPAK SİLABUSU

Bu bölüm, GATE Müfredatının kapsamlı bir deposunu bütünleştirmiştir ve GATE müfredatında yer alan tüm konuları içermektedir. Adayların daha iyi yararları için, ders yapısı ve ayrıntılı müfredatla birlikte, sunum iyi sistematize edilmiştir. Konular tablolarda özetlenir ve detaylar madde işaretleriyle açıklanır.

seyirci

Bu GATE Müfredat deposu, yalnızca GATE sınavına girmeyi planlayan tüm adaylar için tasarlanmıştır. GATE adaylarına ders veren öğretmenler ve diğer özel kurumlar için de yararlıdır. Ders programı çalışmalarını planlamalarına yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Böyle bir önkoşul yoktur; GATE sınavını kırmak isteyen herhangi bir aday bu kapsamlı ve sistematik olarak hazırlanmış GATE Müfredatından yararlanabilir.