İşyerinde Eğitim Farkı Eğitimi

Bir nesil normalde üyeleri yaşlarına ve konumlarına göre ve ayrıca 5 ila 7 yıla kadar uzanan kritik gelişim aşamalarındaki önemli yaşam olaylarına dayanan tanımlanabilir bir gruptur. Bir çalışanın ait olduğu nesle bağlı olarak, işleyişi ve çeşitli temel yetkinlik alanlarına karşı tutumu doğru olarak kabul edilebilir. Bu derste Amerikan işçilerinin dört kuşakları ve benzerlikleri, farklılıkları ve sonuçları hakkında ayrıntılı olarak tartışacağız. Ayrıca farklı nesillerin işyerindeki farklı organizasyonel mekanizmalara ve durumlara nasıl tepki verdiğini de tartışacağız.

seyirci

Bu eğitim, öncelikle farklı bir işyerinde çalışma fırsatı bulan ve özellikle farklı bir nesil grubuna mensup çalışanlarla uğraşırken olması gereken yaklaşımı anlamada yardıma ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlanmıştır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, okuyucunun örgütsel çalışma modelleri kavramına ve kuruluşların farklı çalışma biçimlerine aşina olması beklenmektedir.