Genetik Algoritmalar Eğitimi

Bu derste Genetik Algoritmalar konusu ele alınmaktadır. Bu derste Genetik Algoritmalar ile ilgili temel kavramları ve terminolojiyi anlayabileceksiniz. Ayrıca, çeşitli çaprazlama ve mutasyon operatörlerini, kurtulan seçimini ve diğer bileşenleri de tartışacağız.

Ayrıca, bu derste de yer alan Şema Teoremi, Makine Öğreniminde GA'lar vb. Konularla ilgilenen başka ileri konular da olacaktır.

Bu eğitimden geçtikten sonra, okuyucunun belirli bir problem için kendi genetik algoritmalarını bulmak için yeterli bilgi edinmesi beklenir.

seyirci

Bu eğitim, geleneksel algoritmik yaklaşımlar kullanılarak çözülemeyen “yeterince hızlı” optimizasyon problemleri için “iyi çözümler” elde etmek isteyen lisans / lisansüstü düzeydeki öğrenciler ve araştırmacılar için hazırlanmıştır.

Ön şartlar

Genetik Algoritmalar ileri düzey bir konudur. İçerik yeni başlayanların gereksinimlerini akılda tutarak hazırlanmış olsa da, okuyucu bu eğiticiye başlamadan önce Programlama ve Temel Algoritmaların temellerini bilmelidir.