ggplot2 Eğitimi

ggplot2, veri görselleştirme kullanılarak istatistiksel hesaplama ve veri gösterimi için kullanılan bir R paketidir. Çeşitli formatlarda verileri temsil etmek için kullanılabilen belirli kuralları ve bağımsız bileşenleri içeren Grafik Gramer adı verilen temel grafikleri takip eder. Bu öğretici, öncelikle R'de kullanılan tüm temel varlıkları ve işlevleri içerir.

seyirci

Bu eğitim, R ve temel ggplot2'yi bilen ve temelden ileri seviyeye kadar bu veri analizi dalı ile mesleki becerilerini geliştirmek isteyen geliştiriciler, veri bilimcileri ve profesyoneller için tasarlanmıştır.

Ön şartlar

Öğreticide bahsedilen her bir kavramı anlamak için okuyucunun temel R ve keşifsel veri analizi bilgisine sahip olması beklenir. Eğitimin sonunda okuyucu, ggplot2'nin tam potansiyelini kullanarak uzmanlığı geliştirmiş ve veri görselleştirmelerine hakim olmuş olacaktır.