GraphQL Eğitimi

GraphQL, RESTful API çağrılarını optimize etmek için Facebook tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir sunucu tarafı teknolojisidir. Bir yürütme motoru ve bir veri sorgulama dilidir. Bu eğitici size GraphQL'in temel kavramlarını tanıtacak -

  • Apollo sunucusunu kullanarak GraphQL API'sini uygulama

  • GraphiQL kullanarak GraphQL API'sini test edin

  • API'yi tüketmek için ReactJS (Apollo Client kütüphanesi ile) ve jQuery istemci uygulamaları oluşturun

seyirci

Bu eğitici, Client-Server mimarisine dayalı JavaScript uygulamaları üzerinde çalışan geliştiriciler için oluşturulmuştur. Bu öğreticiyi tamamladıktan sonra, mobil ve web uygulamaları için orta derecede karmaşık GraphQL API'leri oluşturabileceksiniz.

Ön şartlar

Bu ders NodeJs ve Express üzerine kuruludur. Dolayısıyla, NodeJS hakkında temel bir anlayışa sahipseniz, GraphQL'i öğrenmek kolay olacaktır. GraphQL'in önden entegrasyonu için ReactJs ve Jquery kullanacağız. Bu öğreticideki resimler EcmaScript 6 (ES6) sözdizimini kullandığından, bu alanlardaki bilgiler yardımcı olabilir.