Grunt Eğitimi

Grunt , JavaScript nesneleri için komut satırı aracı olarak kullanılabilen bir JavaScript Görev Çalıştırıcısıdır. NodeJS'in üzerine yazılan bir görev yöneticisidir. Bu eğitici, basit ve kolay adımlarla oluşturma ve dağıtım işlemini otomatikleştirmek için Grunt JS'nin nasıl kullanılacağını açıklar.

seyirci

Bu eğitim yeni başlayanlar için Grunt JS'nin temel işlevlerini anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu öğreticiyi tamamladıktan sonra, kendinizi bir sonraki seviyelere götürebileceğiniz Grunt kullanma konusunda kendinizi ılımlı bir uzmanlık düzeyinde bulmalısınız.

Ön şartlar

Bu öğretici için, okuyucuların Java veya diğer herhangi bir programlama dilini kullanarak temel yazılım geliştirme hakkında önceden bilgi sahibi oldukları varsayılmaktadır. Yazılım oluşturma ve dağıtım işlemine biraz maruz kalmanız ek bir avantaj olacaktır.