Haskell Eğitimi

Haskell yaygın olarak kullanılan tamamen işlevsel bir dildir. Fonksiyonel programlama matematiksel fonksiyonlara dayanmaktadır. Haskell'in yanı sıra, İşlevsel Programlama paradigmasını izleyen diğer popüler dillerden bazıları şunlardır: Lisp, Python, Erlang , Raket, F #, Clojure, vb. Haskell, Java, C, C ++, PHP, vb.Gibi diğer popüler programlama dillerinden daha zekidir. Bu derste, kolay anlaşılması için ilgili örnekleri kullanarak Haskell'in temel kavramlarını ve işlevlerini tartışacağız.

seyirci

Bu eğitim yeni başlayanlar için Haskell'i bir programlama dili olarak kullanarak fonksiyonel programlamanın temel kavramlarını anlamalarını sağlamak için hazırlanmıştır.

Ön şartlar

Yeni başlayanların eğitimi olmasına rağmen, okuyucuların herhangi bir programlama ortamına makul bir şekilde maruz kaldıklarını ve değişkenler, komutlar, sözdizimi gibi temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olduklarını varsayıyoruz.