IBPS PO Müfredatı - Sınav Yapısı

Bankacılık Personeli Seçme Enstitüsü (IBPS) Banka PO sınavını üç aşamada -

  • Aşama I: Ön Sınav
  • Aşama II: Şebeke Sınavı
  • Aşama III: Grup Tartışması / Egzersiz Mülakatı

Aşama I: Ön Sınav

Aşağıdaki tablo Banka PO Ön Sınav yapısını göstermektedir -

Test Adı Soru Sayısı izler zaman
Akıl Yürütme Yeteneği 35 35 60 dakika
Nicel Yetenek 35 35
İngilizce dili 30 30
Toplam 100 100

II. Aşama: Ana Sınav

Aşağıdaki tablo Banka PO Ana Sınavının yapısını göstermektedir -

Test Adı Soru Sayısı izler zaman
Nicel Yetenek 50 50 140 Dakika
muhakeme 50 50
Genel farkındalık 40 40
Bilgisayar bilgisi 20 20
ingilizce 40 40
Toplam 200 200

Aşama III: Grup Tartışması / Röportaj

Aday Ön ve Ana sınavlardan geçtikten sonra Grup Tartışması (Banka PO GD) ve Mülakat için çağrılır.

Testin Adı izler
Grup tartışması 20
Röportaj 30
Toplam 50

Not

  • Banka PO sınavları ÇEVRİMİÇİ yapılır

  • Banka PO sınavları HEDEF (Çoktan Seçmeli) tipi sorular taşır

  • Banka PO sınavlarında NEGATİF işaretleme vardır ve bu nedenle her yanlış yanıta 25 puan düşülür.

Pdf indirmek için tıklayınız .