Uluslararası Pazarlama Eğitimi

Uluslararası Pazarlama, ulusal sınırlar boyunca bir veya birden fazla ülkede endüstriler tarafından pazarlama ilkelerinin uygulanmasıdır. Bu, Uluslararası Pazarlamada yer alan temel kavramları, stratejileri ve zorlukları açıklayan kısa bir giriş dersidir.

seyirci

Bu eğitim, Uluslararası Pazarlamanın temellerini öğrenmek isteyen yönetim akışlarından öğrenciler için yararlı olacaktır. Profesyoneller, özellikle yöneticiler, hangi sektör veya sektöre ait olduklarına bakılmaksızın girişimci adayları, bu öğreticiyi Uluslararası Pazarlama yöntemlerini kendi işletmelerine nasıl uygulayacaklarını öğrenmek için kullanabilirler.

Ön şartlar

Bu öğreticinin okuyucularının, bir girişimcinin işini kendi ülkesinden bir veya daha fazla yabancı ülkeye nasıl genişleteceği konusunda temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.