Jupyter Eğitimi

Project Jupyter, Jupyter Notebook, QtConsole, nbviewer, JupyterLab gibi çeşitli paketleri içeren etkileşimli bilgi işlem için kapsamlı bir yazılım paketidir. Bu eğitim size Project Jupyter hakkında kapsamlı bilgi vermektedir. Bu öğreticinin sonunda, kavramlarını yazılım kodlamanıza uygulayabileceksiniz.

seyirci

Jupyter notebook bugün veri bilimcileri için standart bir interaktif ortamdır. Bu eğitim, Python / R vb. Veri bilimi kütüphanelerini öğrenmek ve uygulamak isteyen herkes için yararlıdır.

Ön şartlar

Bu Python programlama öğretmek için bir öğretici değildir. Python'u kullanmak için güçlü etkileşimli ortam kullanımını açıklar. Python programlama dilini iyi bildiğinizi varsayıyoruz. Python ve diğer ilgili kavramlara yeni başlıyorsanız, Jupyter ile yolculuğunuza başlamadan önce bunlara dayalı öğreticiler seçmenizi öneririz.