Jython Eğitimi

Jython, Python programlama dilinin JVM uygulamasıdır. Java platformunda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Jython 1997 yılında Jim Hugunin tarafından kuruldu. CPython adı verilen standart Python uygulamasını yakından takip eder. Jython 2.7.0, CPython 2.7'ye karşılık gelen Mayıs 2015'te piyasaya sürüldü. Bu, Jython'un temellerini kapsayan ve çeşitli modüllerinin ve alt modüllerinin nasıl ele alınacağını açıklayan tanıtıcı bir öğreticidir.

seyirci

Bu eğitim, Python'un önemli özelliklerinden yararlanmak isteyen Java programcıları için yararlı olacaktır; örn. Basit Sözdizimi, Zengin Veri Türleri ve Java kodunda Hızlı Uygulama Geliştirme. Bu, Pythonista'ların özellik Java sınıf kitaplığını Python Ortamına aktarması için de yararlı olacaktır.

Bu eğitim, programcıları Jython ve çeşitli işlevleri kullanmaya başlama konusunda rahat hale getirmek için yapılmıştır.

Ön şartlar

Jython, Java ve Python gibi çok popüler iki programlama teknolojisini entegre etmeye yardımcı olduğundan, her iki dil için de makul bir bilgi gereklidir.