Bilgi Yönetimi Eğitimi

Bilgi veri veya bilgiden daha karmaşıktır, çünkü özneldir, genellikle deneyime dayanır ve oldukça geçicidir. Bu derste, bilgi yönetiminin hem örtülü hem de açık bilgiyi örgüte değer toplamak amacıyla nasıl ele aldığını öğreneceğiz. Bilgi yönetimi, tüm dünyadaki işletmeler tarafından uygulanan bir faaliyettir.

seyirci

Bu eğitim hem akademisyenler hem de bilgi yönetimi uygulayıcıları için faydalı olacaktır. Örgütlerde bilginin dinamikleri hakkındaki güncel fikirleri araştırır ve geliştirir, 'Bilgi yönetimi nedir?' ve 'Bugünün şirket ve kuruluşlarında ne anlama geliyor?'

Ön şartlar

Bu eğitimdeki öğrenme materyallerini anlamak için yönetim ve ilgili konular hakkında temel bir anlayışa sahip olmanız önerilir.