LISP Eğitimi

Lisp, Fortran sonra ikinci en eski üst düzey programlama dilidir ve ilk günlerinden beri çok şey değiştirmiştir ve tarihi boyunca bir dizi lehçe vardır. Bugün, en yaygın olarak bilinen genel amaçlı Lisp lehçeleri Ortak Lisp ve Şemasıdır.

Lisp, 1958'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) John McCarthy tarafından icat edildi.

Bu referans, LISP Programlama dilini öğrenirken sizi basit ve pratik bir yaklaşımla ele alacaktır.

seyirci

Bu referans yeni başlayanlar için LISP Programlama dili ile ilgili temel ve ileri düzey kavramları anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Ön şartlar

Bu referansta verilen çeşitli örneklerle pratik yapmaya başlamadan önce, bir bilgisayar programının ve bir bilgisayar programlama dilinin ne olduğunu zaten bildiğinizi varsayıyorum.