Yönetim İlkeleri Eğitimi

Bu eğitimde, Kurumların ve yöneticilerin çalışanları ortak bir hedefe başarıyla yönlendirmek için izlemeleri gereken temel kurallar olan Yönetim İlkeleri'nden bahsedilmektedir. Aynı zamanda kuruluşların küresel pazarda ayak izlerini oluşturmak için nasıl çalışması gerektiği ile ilgilidir.

Bu eğitim ilk önce yönetimin hem bilim hem de sanat olduğunu açıklar ve yönetimin işlevlerini ve becerilerini tartışmaya devam eder. Ayrıca, kişilik özellikleri, planlama ve karar almanın önemi, vb. Gibi çeşitli konuları tartışır. Öğretici, küreselleşmenin yönetim üzerindeki etkisi ve örgütsel değişime duyulan ihtiyaç üzerine bir konu ile sonuçlanmaktadır.

seyirci

Bu eğitim öncelikle kurumsal dünyaya girmek isteyen tüm Yönetim öğrencileri içindir. Ayrıca, kariyerine başlayan ve gelecekte başarılı yöneticiler olmak isteyen profesyoneller için kullanışlı bir referans kılavuzudur.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, yönetim konusuna ilgi duymalı ve yönetimin faaliyet gösterdiği çalışma sınırlarını bilmek için istekli olmalısınız.