Yönetici Eğiticisini Yönetme

Bir şirketteki Üst Yönetim, astlarının önündeki itibarlarına ve bunlar hakkındaki genel gözlemlere bağlı olarak kişileri Yönetici olarak seçer. Bu gözlemler genellikle iyi bir yöneticinin ve büyük bir liderin önemli özelliklerinin çoğuna işaret eder. Bu derste, bir şirketin yöneticilerini nasıl ele aldığının nüansları ve ne tür becerilere sahip olması gerektiği hakkında ayrıntılı olarak tartışacağız

seyirci

Bu eğitimde, üst yönetimin bir yöneticinin nasıl bir performans sergilemesini istediği hakkında kısa bir fikir verilmektedir. Özellikle yönetim seviyesine yükselmiş veya sıraya girmeye aday olan insanlar için faydalıdır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, şirketinizin organizasyon modelini ve raporlama hiyerarşisini de bilmeniz beklenir.