MVC Çerçeve Eğitimi

Resmi tanıma göre, Model-View-Controller (MVC) , kullanıcı arabirimlerini uygulamak için bir yazılım mimari modelidir. Belirli bir yazılım uygulamasını, bilgilerin dahili sunumlarını, bilginin kullanıcıya sunulduğu veya kullanıcıya kabul edildiği yollardan ayırmak için birbirine bağlı üç parçaya ayırır.

seyirci

Bu eğitim MVC çerçevesini öğrenmeye başlayan .NET programcılarına yöneliktir. Bu eğitim, MVC Framework'ün tüm önemli yönlerini eksiksiz uygulamalı kod deneyimi ile kapsayan MVC'deki orta düzey bilgi düzeyine getirecektir.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, okuyucuların sistemlerinde ASP.NET geliştirme (C # ve VB dili) ve Visual Studio yazılımı hakkında temel bilgilere sahip olduklarını varsayıyoruz.