NumPy Eğitimi

Sayısal Python anlamına gelen NumPy, çok boyutlu dizi nesnelerini ve bu dizileri işlemek için bir dizi rutini içeren bir kütüphanedir. NumPy kullanılarak diziler üzerinde matematiksel ve mantıksal işlemler gerçekleştirilebilir. Bu eğitimde NumPy'nin mimarisi ve çevresi gibi temel bilgileri açıklanmaktadır. Ayrıca çeşitli dizi işlevleri, indeksleme türleri, vb. De tartışılmaktadır. Matplotlib'e giriş de sağlanmaktadır. Bütün bunlar daha iyi anlaşılması için örnekler yardımıyla açıklanmıştır.

seyirci

Bu eğitim NumPy'nin temelleri ve çeşitli fonksiyonları hakkında bilgi edinmek isteyenler için hazırlanmıştır. Özellikle algoritma geliştiricileri için kullanışlıdır. Bu öğreticiyi tamamladıktan sonra, kendinizi daha yüksek uzmanlık seviyelerine götürebileceğiniz orta düzeyde bir uzmanlıkta bulacaksınız.

Ön şartlar

Bilgisayar programlama terminolojileri hakkında temel bilgilere sahip olmalısınız. Python ve programlama dillerinden herhangi biri hakkında temel bilgi bir artıdır.