İş Sağlığı Yönetimi Eğitimi

Tehlikeli atık sahalarının varlığı nedeniyle çok sayıda güvenlik ve sağlık endişesi artmaktadır. Bu alanlarda gelişen sağlık tehlikeleri, bir kurum içindeki çalışanlar için endişe verici bir tehdit oluşturmaktadır. Bu derste, bir kuruluştaki çalışanlar ve onların çalışma ortamıyla ilgili güvenliğin çeşitli yönlerini tartışacağız.

seyirci

Bu eğitim, öncelikle çalışanlarına nasıl güvenlik ve koruma sağlanacağını anlamak isteyen İnsan Kaynakları ekibi ve Yöneticileri için tasarlanmıştır. Ayrıca, bir kuruluştaki tüm çalışanlar için güvenli ve üretken bir çalışma ortamının nasıl oluşturulacağına da ışık tutar.

Ön şartlar

Bu öğreticinin okuyucularının işyerinde İşçi Güvenliği'nin karmaşıklığı ve kuruluştaki çalışanları koruma stratejileri hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.