Örgütsel Tasarım Eğitimi

Organizasyonel Tasarım, bir sistemdeki performans yönlerini ve yükümlülüklerini tanımlamak için sıralı bir yöntemdir, böylece mevcut hedefler açısından şirketin ihtiyaçlarına göre yeniden hizalanabilmelerinin yanı sıra yeni iş değişiklikleri gerçekleştirilebilirler. Organizasyonel Tasarım daha çok işyerinin teknik ve kişilerarası yönünü geliştirmeye odaklanmaktadır. Verimli bir organizasyonel tasarım uygulamak, daha etkili bir organizasyona, daha odaklı bir iş gücüne ve daha iyi üretkenliğe sahip bir işyerine yol açar. Bu eğitimde, bir organizasyonel tasarımın avantajları ve bir şirketi nasıl daha verimli ve üretken hale getirdiği hakkında ayrıntılı olarak tartışacağız.

seyirci

Örgütsel Tasarım çoğunlukla girişimciler veya görevlerine yeni atanan yöneticiler tarafından incelenir, çünkü onlara farklı departmanların çalışmalarına, hedeflerine ve onlarla nasıl etkileşime gireceklerine dair bir fikir verir.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, kurumsal hiyerarşi hakkında temel bir anlayışa sahip olmanız, bir kuruluş içinde işlemlerin nasıl yürütüldüğü ve şirketlerin “Ödül ve Teşvik” süreci hakkında bilgi sahibi olmanız beklenmektedir.