Kişisel Marka Eğitimi

Kişisel Markalaşma, insanların kendilerini (kendilerini tanıma) ve kariyerlerini marka olarak pazarlamak için uyguladıkları bir tekniktir. Bu eğitim, kişisel marka kavramını tanımlayan ve kişisel markalamanın nasıl uygulanacağını öneren çeşitli bölümlere ayrılmıştır.

seyirci

Bu eğitim öncelikle yeni girişim veya iş değişikliği arayan profesyoneller ve yeni mezun olan ve doğru kariyeri seçme yolunda olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Ayrıca, ilgilenen herhangi bir okuyucu, kişisel marka bilinci hakkındaki bilgilerini güncellemek için bu öğreticiden yararlanabilir.

Ön şartlar

Bu eğitim için böyle bir önkoşul yoktur, ancak kişisel marka kavramını tam olarak anlamak için sakin ve oluşturulmuş bir zihin durumu gereklidir.